Filtvärmd värmare F11 för OS30/32 – Nakoair solar air collector