Filtvärmd värmare F7 för OS20/22 – Nakoair solar air collector