Funkce 2 v 1


Testování tepelného výkonu pro solární vzduchový kolektor; Zkouška tlakovou ztrátou; Časově konstantní test; Vizuální kontrola; Vnitřní tlakový test; Zkouška prasknutí nebo zhroucení; Teplota stagnace; Zkouška expozice; Vnějšítermální šok; Vnitřní tepelný šok; Průnik deštěm; Odolnost proti zamrznutí; Mechanické zatížení; Zkouška odolnosti proti nárazu pomocí ocelové kuličky; Závěrečná kontrola. Všechny výše uvedené zkoušky normy EN12975-1:2006+A1:2010 a ISO 9806:2017 byly úspěšně provedeny v souladu s kritérii.


Solar Keymark je dobrovolná certifikační značka třetí strany pro solární tepelné produkty, která koncovým uživatelům prokazuje, že výrobek splňuje příslušné evropské normy a splňuje další požadavky. Je široce rozšířen po celém evropském trhu i mimo něj. Solar Keymark je značka kvality.

Standardní funkce

Videa a dokumenty ke stažení

Úvod do funkcevideo

Instalační video

 

Provozní video pro LCD termostat

Poznámka:Aby kolektor fungoval normálně, musí být nastaveny správné hodiny. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte současně tlačítka SET a M po dobu delší než 2 sekundy. Ostatní operace lze ignorovat.

Video o testování solárního ohřívače vzduchu

Produktové příručky a dokumenty

Katalog

Zkušební protokol Nakoair®

Instalační příručka solárního ohřívače vzduchu

Instalační příručka v japonštině

INSTRUKCE PRO LCD termostat

LCD termostat Instrukce v japonštině

Návod na montážní sady na střechu pro OS40/42

 

Skupina TUV Rheinland je předním poskytovatelem technických služeb na světě. Skupina byla založena v roce 1872 a sídlí v Kolíně nad Rýnem a zaměstnává 19 700 lidí. Generuje roční příjmy ve výši 1,92 miliardy eur.

Stáhnout TUV ISO9001

Solar Keymark je dobrovolná certifikační značka třetí strany pro solární tepelné produkty, která koncovým uživatelům prokazuje, že výrobek splňuje příslušné evropské normy a splňuje další požadavky. Solar Keymark byl vyvinut Evropskou federací solárního tepelného průmyslu (ESTIF) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci) v úzké spolupráci s předními evropskými zkušebními laboratořemi a s podporou Evropské komise. Je široce rozšířen po celém evropském trhu i mimo něj.Poznámka: Rozdíl mezi značkou Solar Keymark a značkou CE Značka Solar Key je značka kvality a značka CE pouze potvrzuje, že výrobek splňuje minimální právní požadavky podle konkrétních evropských směrnic.

Stáhnout Certifikát Solar Keymark v němčině

Stáhnout Certifikát Solar Keymark v angličtině

TUV Testování tepelného výkonu pro solární vzduchový kolektor: Zkouška tlakovou ztrátou; Časově konstantní test; Vizuální kontrola; Vnitřní tlaková zkouška; Zkouška prasknutí nebo zhroucení; Teplota stagnace; Zkouška expozice; Vnější tepelný šok; Vnitřní tepelný šok; Průnik deštěm; Odolnost proti zamrznutí; Mechanické zatížení; Zkouška odolnosti proti nárazu pomocí ocelové kuličky; Závěrečná kontrola. Všechny výše uvedené zkoušky normy EN12975-1:2006+A1:2010 a ISO 9806:2017 byly úspěšně provedeny v souladu s kritérii.

Stáhnout Protokol o zkoušce TUV pro OS22 

Stáhnout Protokol o zkoušce TUV pro OS42

Stáhnout Certifikát CE

Stáhnout Protokol o zkoušce CE

Stáhnout Certifikát Rohs

Stáhnout Protokol o zkoušce Rohs

Návod na montážní sady na střechu pro OS40/42