2-in-1 functie


Thermische prestatietests voor zonne-luchtcollector; Drukvaltest; Tijdconstante test; Visuele inspectie; Interne druktest; Breuk- of instortingstest; Stagnatie temperatuur; Blootstellingstest; Externe thermische schok; Interne thermische schok; Regenpenetratie; Bevriezingsweerstand; Mechanische belasting; Slagvastheidstest met stalen kogel; Laatste controle. Alle hierboven vermelde tests van de norm EN12975-1:2006+A1:2010 en ISO 9806:2017 zijn met succes doorstaan in overeenstemming met de criteria.


Het Solar Keymark is een vrijwillig keurmerk van derden voor thermische zonneproducten, waarmee aan eindgebruikers wordt aangetoond dat een product voldoet aan de relevante Europese normen en aan aanvullende eisen voldoet. Het is wijd verspreid over de Europese markt en daarbuiten. Het Solar Keymark is een kwaliteitslabel.

Standaard functie

Hoge subsidie van BAFA in Duitsland

Hoge zonnesubsidie voor OS22,OS32,OS42 in Duitsland (Nieuw beleid in 2021)

Hoge subsidie zonne-energie Nieuw beleid in 2021
Het goede nieuws eerst:

Voor OS22/32/42 ontving "Federale financiering voor efficiënte gebouwen - individuele maatregelen" een subsidie van 30% van de toerekenbare kosten.

De essentiële voorwaarden:

alleen voor bestaande gebouwen (residentieel / niet-residentieel) die ouder zijn dan vijf jaar
Systeem moet worden gebruikt voor kamerverwarming (onze systemen doen dit automatisch)
De totale investering moet minimaal € 2.000 (bruto) bedragen inclusief materiaal/montage
Het systeem moet worden geïnstalleerd door een gespecialiseerd bedrijf (verklaring van een gespecialiseerd bedrijf is vereist)
Fabriekslocatie moet in Duitsland zijn
De toerekenbare kosten zijn de werkelijk gemaakte kosten en omvatten de kosten voor de systeemrelevante componenten, eventuele kosten voor installatie, afstelling en inbedrijfstelling alsmede eventuele kosten voor specialistische planning en bouwbegeleiding.

Het aanvragen van de modellen is heel eenvoudig en kan online. Alles wat u moet weten over financiering vindt u hier in ons beknopte overzicht van federale financiering voor efficiënte gebouwen (BEG) of op de BAFA-website onder de rubriek Energie: https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/ effizienze_gebaeude_node.html

Belangrijk: De aanvraag en ontvangst van de bijbehorende ontvangstbevestiging moeten vóór de aankoop worden gedaan.

De actuele online toepassing vindt u hier op de BAFA-website: https://fms.bafa.de/BafaFrame/begem

Hulp bij het invullen: Voorbeeld online sollicitatie

*BAFA heeft ook een alternatief subsidieprogramma voor installaties met meer dan 20 m² bruto collectoroppervlak. Neem indien nodig contact met ons op.


Voor OS22, OS32, OS42 kunt u de basissubsidie van € 140,00 per vierkante meter bruto collectoroppervlak krijgen. Het aanvragen van de modellen is vrij eenvoudig en kan online worden gedaan.

Belangrijk:De aanvraag en ontvangst van de bijbehorende ontvangstbevestiging moeten vóór de aankoop worden gedaan.


De applicatie is te vinden op:BAFA-websitezoals hieronder:

Solarthermie
Waarom investeren in thermische zonne-energie de moeite waard is.

Met een zonthermisch systeem maakt u gebruik van de hernieuwbare warmte van de zon en profiteert u van aantrekkelijke subsidies tot 20.000 euro per project. Bij inkomensafhankelijke financiering kan het subsidiebedrag hoger zijn.

Huizen met thermische zonne-energie op de daken
Die: © Fotolia.com/Kara
Wijziging aanvraag vanaf 2018
Let op: op 30 september 2018 loopt de overgangsperiode voor het wijzigen van het aanvraagproces af! Meer informatie vindt u hier.
Wat wordt gefinancierd?
Aanleg en uitbreiding van thermische zonne-installaties tot en met 100 vierkante meter collectoroppervlak voor:

Exclusief waterverwarming
Exclusief ruimteverwarming
Gecombineerde waterverwarming en ruimteverwarming
Levering van proceswarmte
Levering van de warmte in warmtenetten
Aanvoer van koude in koelnetwerken
Zonnekoeling
Ga voor de keuze van het zonnesysteem na of het voldoet aan de voorwaarden voor financiering volgens de financieringsrichtlijnen: Lijst van in aanmerking komende collectoren en zonnesystemen (PDF, 469KB, bestand is niet barrièrevrij).

Zonthermische systemen met collectoren zonder transparante afdekking aan de voorzijde komen niet in aanmerking (bv. zwembadabsorbers).

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
systemen in de gebouwenvoorraad
Basis- en aanvullende financiering

Innovatie en aanvullende financiering

Bevordering van innovatie – levering van proceswarmte

Planten in het nieuwe gebouw
Innovatie en aanvullende financiering

Bevordering van innovatie – levering van proceswarmte

formulering
Informatie over het wijzigen van de procedure en het invullen van de online aanvraag vindt u in onze instructies.

BasisinnovatieVervolgoptimalisatie
Basis
Let op: De aanvraag kan alleen worden gedaan voor bestaande gebouwen.

Aanvraag financiering zonnesysteem (basis, innovatie)
Bewijs van gebruik voor de aanvraag voor financiering van een zonthermisch systeem (basis)
U kunt de link naar het zogenaamde "uploadgebied" gebruiken om de tijdens het proces opgevraagde documenten elektronisch in te dienen.

uploadgebied

InnovatieVervolgoptimalisatie
Welke subsidiepercentages zijn er?
Screenshot van het subsidieoverzicht voor thermische zonne-energie
Financieringsoverzicht voor thermische zonne-energie (PDF, 65KB, Dossier is niet drempelvrij)

Contact
Verwarming met hernieuwbare energie
Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole
Divisie 513 – Principe van het marktstimuleringsprogramma
Frankfurter Strae 29 – 35
65760 Eschborn
Telefoon: 06196 908-1625
Fax: 06196 908-1800
bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 18:00