2-in-1 functie


Thermische prestatietests voor zonne-luchtcollector; Drukvaltest; Tijdconstante test; Visuele inspectie; Interne druktest; Breuk- of instortingstest; Stagnatie temperatuur; Blootstellingstest; Externe thermische schok; Interne thermische schok; Regenpenetratie; Bevriezingsweerstand; Mechanische belasting; Slagvastheidstest met stalen kogel; Laatste controle. Alle hierboven vermelde tests van de norm EN12975-1:2006+A1:2010 en ISO 9806:2017 zijn met succes doorstaan in overeenstemming met de criteria.


Het Solar Keymark is een vrijwillig keurmerk van derden voor thermische zonneproducten, waarmee aan eindgebruikers wordt aangetoond dat een product voldoet aan de relevante Europese normen en aan aanvullende eisen voldoet. Het is wijd verspreid over de Europese markt en daarbuiten. Het Solar Keymark is een kwaliteitslabel.

Standaard functie

LCD thermostaat handleiding

 

Nieuwe LCD-thermostaat: Slim gebogen touchscreen: de perfecte combinatie van kunst en technologie!

Ventilatie, verwarming, ontvochtiging of bevochtiging. Zonne-luchtcollector met LCD-thermostaat, zorgt voor een gezond klimaat en verwerkt automatisch de binnenlucht. Eenvoudige bediening, doordachte expert op het gebied van luchtbeheer! Er zijn vijf modi: 1. Automatisch;2. Vochtigheidsregeling;3. Handleiding;4. Verwarming en ventilatie;5. Continue verwarming van de binnenlucht. Kan binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid, vochtgehalte in de lucht detecteren. Automatisch schakelen tussen zonne- en elektrische energie. Ventileer regelmatig om de lucht elke dag te zuiveren. De twee ventilatieopeningen werken automatisch.

De temperatuur- en vochtigheidsweergave, of de werking van de ventilator en automatische ontluchter zullen enige vertraging hebben. Binnen 10-30 minuten zal het werk beginnen wanneer stabiele Sunshine wordt gedetecteerd. Het wordt aanbevolen om na een half uur opnieuw te controleren. Het programma wordt automatisch uitgevoerd. Dit is geen kwaliteitsprobleem.

Het is meestal uitgerust met een 5V-boostlijn en de voedingsadapter (5V, 1A of 2A) moet door de gebruiker worden geconfigureerd. De voedingsadapter (5V, 1A) is van toepassing op OS20/22/30/32; De voedingsadapter (5V, 2A) is van toepassing op OS40/42.

Gebruik een strikt gecertificeerde stroomadapter, anders is de gebruiker verantwoordelijk voor eventuele problemen. De spanning van deze thermostaat is 12V en geeft geen veiligheidsproblemen.

Energieverbruik <1W

Detectie vochtigheidsbereik: 5-95% RH

Detectie temperatuurbereik: 0-45 ° C

Scherm

 Aansluiten op stroom

 Ventileren

 In binnencirculatie

 Automatisch (standaard)

 vochtigheidsregeling

 Handmatig

 Verwarming en ventilatie

 Continue verwarming van binnenlucht

Toets Beschrijving:

 Schakelaar

 Druk op 2s om de instelling te openen

 Mode selectie

Functiebeschrijving

Verwarmen in de zon in de lente/herfst/winter

LCD-thermostaat:

Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur hoger is dan de binnentemperatuur.

Automatische modus

Zonneschijn - 12.00 uur

12:00 uur --- 15:00 uur

15.00 uur - geen zon

Alleen voor OS22/32/42

Blijf de binnenlucht circulair verwarmen

Buitenlucht verwarmen (lente en herfst kunnen de ventilatietijd verlengen)

Blijf de binnenlucht circulair verwarmen

Voor OS20/30/40

Gewoon frisse buitenlucht verwarmen in de zon

Tijdens het verwarmen van binnenlucht, als de volgende omstandigheden zich voordoen, zal het apparaat automatisch draaien om de frisse buitenlucht te verwarmen.

1. Buitenlucht (vochtgehalte) is droger dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≥75%

2. Buitenlucht is natter dan binnenlucht

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≤30%

3. Wanneer wordt gedetecteerd dat de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur.

Vochtigheidsregeling:

Zonneschijn-11u

11 uur --- geen zonneschijn

Alleen voor OS22/32/42

Blijf de binnenlucht circulair verwarmen

Buitenlucht verwarmen (lente en herfst kunnen de ventilatietijd verlengen)

Voor OS20/30/40

Gewoon frisse buitenlucht verwarmen in de zon

Tijdens het verwarmen van binnenlucht, als de volgende omstandigheden zich voordoen, zal het apparaat automatisch draaien om de frisse buitenlucht te verwarmen.

1. Buitenlucht (vochtgehalte) is droger dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis (70%, 60% -75%)

2. Buitenlucht is natter dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≤40%(30%-45%);

3. Wanneer wordt gedetecteerd dat de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur.

Tijdens het ventilatieproces, als de volgende omstandigheden zich voordoen, stopt de ventilator met werken.

Buitenlucht (vochtgehalte) is natter dan binnenlucht

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≥70%

Handmatige modus

Kan een tijdsperiode instellen om verse lucht of lucht binnenshuis te verwarmen

Modus verse lucht verwarmen

Gewoon frisse buitenlucht verwarmen

Verwarming binnenluchtmodus

Blijf de binnenlucht circulair verwarmen

Elektriciteitsmodus

LCD-thermostaat:

Alle modellen kunnen alleen verse buitenlucht introduceren om de binnentemperatuur en vochtigheid te regelen.

Automatische modus

In de lente/herfst/winter

In de zomer

Automatische ventilatie

Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan binnen.

Wanneer de buitentemperatuur lager is dan binnen.

Ventilatie 1-3 uur vanaf 13 uur, houd de kamer fris.

Buiten 2-15℃ (instelbaar)

Buiten 15-23℃ (instelbaar)

Buiten 23-28℃ (instelbaar)

Ventileer gedurende 1 uur

twee uur

3 uur

Buitenlucht (vochtgehalte) is droger dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≥85%

Buitenlucht (vochtgehalte) is natter dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≤35%

Zal ventileren om het vochtgehalte binnenshuis te reguleren

Tijdens het ventilatieproces, als de volgende omstandigheden zich voordoen, stopt de ventilator met werken.

Buitenlucht (vochtgehalte) is droger dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≤35%

Buitenlucht (vochtgehalte) is natter dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≥85%

Vochtigheidsregeling:ikInstelbereik relatieve vochtigheid binnenshuis: 30% -45%; 60% -75%.

Buitenlucht (vochtgehalte) is droger dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≥70%

Buitenlucht (vochtgehalte) is natter dan binnen

en relatieve vochtigheid binnenshuis ≤40%

Zal ventileren om het vochtgehalte binnenshuis te reguleren

Handmatige modus

Kan 2 tijdsperioden vrij instellen op ventilatie.

Modus verse lucht verwarmen

In de lente/herfst/winter

In de zomer

Automatische ventilatie

Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan binnen.

Wanneer de buitentemperatuur lager is dan binnen.

Ventilatie 1-3u vanaf 13u, houd de kamer fris.

Buiten 2-15℃ (instelbaar)

Buiten 15-23℃ (instelbaar)

Buiten 23-28℃ (instelbaar)

Ventileer gedurende 1 uur

twee uur

3 uur

               

Operatie

  • Tijdens de bewerking knipperen sommige pictogrammen of parameters om aan te geven dat ze worden aangepast. Als ze niet binnen 10 seconden worden bediend, blijft het display lang aan, wat aangeeft dat ze zich in de status van het pictogram of de parameter bevinden. Als er gedurende 10 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld.
  • De temperatuur- en vochtigheidsweergave, of de werking van de ventilator en automatische ontluchter zullen enige vertraging hebben. Het programma wordt automatisch uitgevoerd.
  • Door een derde keer op de SET-knop te drukken, wordt in deze modus de vooraf ingestelde kamertemperatuur weergegeven, die standaard is ingesteld op 26 ° C.
  • Na het selecteren van een van de 5 modi, wordt de bijbehorende modus na 10s uitgevoerd.
  • Zonne-energie heeft prioriteit en elektriciteit wordt gebruikt zonder zonne-energie. Sluit de stroom aan als er elektriciteit is, anders sluiten de automatische ventilatieopeningen mogelijk niet wanneer de wolken plotseling de zon blokkeren. De voeding kan de werkingstijden van de automatische luchtuitlaat verkorten en het geluid verminderen.
  • Voor Fahrenheit-gebruikers: druk op detoets tegelijkertijd om te schakelen tussen Celsius- en Fahrenheit-weergave. Bij het instellen van de temperatuur is de eenheid nog steeds Celsius; na het instellen verandert de temperatuur die op het scherm wordt weergegeven automatisch. 5°C=41°F;10°C=50°F;15°C=59°F;20°C=68°F; 23°C=73.4°F;26°C=78.8°F; 28°C=82,4°F
Tijd instelling


De juiste klok moet worden ingesteld om de collector normaal te laten werken. Om de klok in te stellen, houdt u de knoppen SET en M langer dan 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

Mode selectie

Aanpassing van de windsnelheid in de huidige modus:
1. Automatische modus op zonne-energie

ik Starttijd ventilatie, standaard is 4 uur;

ik Schakel over naar verwarming buitenlucht, standaard 12 uur \'s middags;

ik Schakel over naar continu verwarmen van binnenlucht, standaard 15 uur.

2. Automatische modus bij stroomverbruik

13:00 – 14:00: De buitentemperatuur ligt in het TIME1-TIME2-bereik (standaard 2-15 ° C), en de frisse lucht loopt gedurende 1 uur;

13:00 – 15:00: De buitentemperatuur bevindt zich in het TIME2-TIME3-bereik (standaard 15-23 ° C) en de frisse lucht loopt 2 uur;

13:00 – 16:00: De buitentemperatuur ligt in het TIME3-TIME4-bereik (standaard 23 ° C -28 ° C) en de frisse lucht blijft 3 uur draaien.

Door de temperatuurwaarden die worden weergegeven door TIME1, 2, 3 en 4 aan te passen, kunnen de start-stoptemperatuur en ventilatietijd van de verse lucht worden aangepast. Zo kan het verlagen van TIME2 en TIME3 de ventilatietijd verlengen; omgekeerd kan het verhogen van TIME2 en TIME3 de ventilatietijd verkorten.

3. Vochtigheidsregeling op zonne-energie      

ik Starttijd ventilatie, standaard is 4 uur;

ik Schakel over op verwarming buitenlucht, standaard 11 uur \'s middags;

ik Schakel over naar continu verwarmen van binnenlucht, standaard 21 uur;

:Bovengrens van relatieve vochtigheid binnenshuis: de standaardwaarde is 70% en het aanpassingsbereik is 60% -75%.

:Ondergrens van de relatieve vochtigheid binnenshuis: de standaardwaarde is 40% en het aanpassingsbereik is 30% -45%.    

4. Vochtigheidsregeling bij stroomverbruik

: Bovengrens van relatieve vochtigheid binnenshuis: De standaardwaarde is 70% en het instelbereik is 60% -75%.

: Ondergrens van relatieve vochtigheid binnenshuis: De standaardwaarde is 40% en het instelbereik is 30% -45%.

5. Handmatige modus op zonne-energie

: Starttijd ventilatie, standaard is 4 uur;

: Ventilatie stoptijd, de standaard is 20 uur.

6. Handmatige modus bij stroomverbruik

: Starttijd ventilatie, standaard is 13 uur;

: Ventilatie stoptijd, de standaard is 15 uur.

: Starttijd ventilatie, standaard is 17 uur.

: Ventilatie stoptijd, de standaard is 17 uur.

7. Verwarmings- en ventilatiemodus op zonne-energie

 Ventilatie starttijd, de standaard is 4 uur;

 Ventilatie stoptijd, de standaard is 20 uur.

8. Verwarming en ventilatie modus bij stroomverbruik

13:00 – 14:00: De buitentemperatuur ligt in het TIME1-TIME2-bereik (standaard 2-15 ° C), en de frisse lucht loopt gedurende 1 uur;

13:00 – 15:00: De buitentemperatuur bevindt zich in het TIME2-TIME3-bereik (standaard 15-23 ° C) en de frisse lucht loopt 2 uur;

13:00 – 16:00: De buitentemperatuur ligt in het TIME3-TIME4-bereik (standaard 23 ° C -28 ° C) en de frisse lucht blijft 3 uur draaien.

Door de temperatuurwaarden die worden weergegeven door TIME1, 2, 3 en 4 aan te passen, kunnen de start-stoptemperatuur en ventilatietijd van de verse lucht worden aangepast. Zo kan het verlagen van TIME2 en TIME3 de ventilatietijd verlengen; omgekeerd kan het verhogen van TIME2 en TIME3 de ventilatietijd verkorten.

9. Continue verwarming van de binnenluchtmodus op zonne-energie

 

 Ventilatie starttijd, de standaard is 4 uur;

 Ventilatie stoptijd,de standaard is 20 uur.

10. Continue verwarming van de binnenluchtmodus bij stroomverbruik: Nee

Een deel van de reden om niet te werken:

De werking van de ventilator of ontluchter zal vertraging hebben. Binnen 10-40 minuten begint het werk wanneer stabiele zonneschijn wordt gedetecteerd (kan niet worden onderbroken). Onvoldoende zonlicht, verkeerde lichtinval en bewolking kunnen het programma onderbreken. De ventilator kan alleen werken als de virtuele belastingsspanning (niet-werkende spanning) hoger is dan 16V, 40min; of 18V, 20min.
De juiste klok moet worden ingesteld om de collector normaal te laten werken. Om de klok in te stellen, drukt u tegelijkertijd op de knoppen SET en M gedurende meer dan 2 seconden.
Het menselijk lichaam kan het analoge signaal verstoren. Houd bij het testen van de automatische ontluchter of LCD-thermostaat deze niet met uw handen vast en sluit de draad aan op de automatische ontluchter. Anders werkt het misschien niet.
Als er een probleem is met het display en de functie niet normaal is, is de kabel waarschijnlijk niet goed aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in.
Plaats de foto-elektrische schakelaar van de luchtuitlaat niet direct in zonlicht of gloeilampen.
Als de kamertemperatuur hoger is dan 24℃ (zoals in de zomer), werkt het mogelijk niet. Stel de temperatuur hoger in, bijvoorbeeld 32℃, het apparaat zal normaal beginnen te werken.
Sommige voedingsadapters hebben mogelijk een onstabiele spanning, een onderbreking of een zwart scherm in DC-modus, enz. Vervang de voedingsadapter.
Als u denkt dat de automatische ontluchter luidruchtig is, sluit dan de stroom aan om de werking te verminderen. Verminder het gebruik van de automatische modus.
Om een redelijke vochtigheidsgraad te verkrijgen, kan koude lucht de kamer binnenkomen in de droge modus.
De drieaderige draadconnector moet worden ingestoken, anders geeft het PV-paneel 0V weer. Gebruik ijzerdraad in serie met rode en gele draden van drieaderige draad om te testen of de ventilator werkt.
De garantieperiode is 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Verwijder dit product na verwijdering op een milieuvriendelijke manier:

Het apparaat voldoet aan de Europese ROHS-richtlijn 2011 / 65 / EU over het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Zorgt voor een gezond binnenklimaat bij u thuis.

Vermijd vochtigheid Vermijd muffe geur Vermijd schimmel en schimmel

Zorgt voor een gezond binnenklimaat in huis.

Vermijd vocht Vermijd muffe geur Vermijd schimmel en schimmel

Zorgt voor een gezond binnenklimaat in huis.

Vermijd vochtigheid Vermijd muffe geur Vermijd schimmel en schimmel

Zorgt voor een gezond binnenklimaat in huis.

Vermijd vocht Vermijd muffe geur Vermijd schimmel en meeldauw

Zorgt voor een gezond binnenklimaat in huis.

Vermijd vocht Vermijd muffe geur Vermijd schimmel en meeldauw

CE-contact in de EU: Allan Dong 0034690129524 (alleen CE-contact)

Oscar Wetenschap & Technologie Co., Ltd.

Website:www.nakoair.netE-mail:  info@nakoair.net