Standardfunktion


Termisk prestandatestning för solfångare; Provning av tryckfall. Konstant tidstest; Okulärbesiktning. Internt trycktest; Bristning eller kollapstest; Stagnation temperatur; Exponeringsprovning. Yttretermisk chock; Inre termisk chock; Regnpenetration; Frysmotstånd; Mekanisk belastning; Provning av slagtålighet med stålkula. Slutbesiktning. Alla ovan listade tester av standarden EN12975-1:2006+A1:2010 och ISO 9806:2017 godkändes framgångsrikt i enlighet med kriterierna.


Solar Keymark är ett frivilligt tredjepartscertifieringsmärke för solvärmeprodukter som visar slutanvändarna att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och uppfyller ytterligare krav. Det är allmänt utspritt över den europeiska marknaden och utanför. Solar Keymark är en kvalitetsmärkning.

2-i-1-funktion

Videor och dokument Ladda ner

Introduktion av funktionvideo

Installationsvideo

 

Funktionsvideo för LCD-termostat

Obs: Rätt klocka måste ställas in för att insamlaren ska fungera normalt. För att ställa in klockan trycker du på SET- och M-knapparna samtidigt i mer än 2 sekunder. Andra åtgärder kan ignoreras.

Testvideo för testning av solluftvärmare

Produktguider och dokument

Katalog

Nakoair® testrapport

Monteringshandbok för solluftsvärmare

Installationshandbok på japanska

Anvisning för LCD-termostat

LCD-termostat Instruktion på japanska

Takmonteringssatser manual för OS40/42

TUV Rheinland Group är en ledande leverantör av tekniska tjänster över hela världen. Koncernen grundades 1872 och har sitt huvudkontor i Köln och har 19 700 anställda. Den genererar årliga intäkter på 1,92 miljarder euro.

Ladda ned TUV ISO9001

Solar Keymark är ett frivilligt tredjepartscertifieringsmärke för solvärmeprodukter som visar slutanvändarna att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och uppfyller ytterligare krav. Solar Keymark utvecklades av European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) och CEN (Europeiska standardiseringskommittén) i nära samarbete med ledande europeiska testlaboratorier och med stöd av Europeiska kommissionen. Det är allmänt utspritt över den europeiska marknaden och utanför.Obs: Skillnaden mellan Solar Keymark och CE-märkningen Solar Keymark är en kvalitetsmärkning och CE-märkningen intygar bara att produkten uppfyller minimikraven enligt specifika EU-direktiv.

Ladda ned Solar Keymark certifikat på tyska

Ladda ned Solar Keymark-certifikat på engelska

TUV Termisk prestandatestning för solluftsuppsamlare: Tryckfallstest; Konstant tidstest; Okulärbesiktning. Inre tryckprovning; Bristning eller kollapstest; Stagnation temperatur; Exponeringsprovning. Yttre termisk chock; Inre termisk chock; Regnpenetration; Frysmotstånd; Mekanisk belastning; Provning av slagtålighet med stålkula. Slutbesiktning. Alla ovan listade tester av standarden EN12975-1:2006+A1:2010 och ISO 9806:2017 godkändes framgångsrikt i enlighet med kriterierna.

Ladda ned TUV-testrapport för OS22 

Ladda ned TUV-testrapport för OS42

Ladda ned CE-certifikat

Ladda ned CE-testrapport

Ladda ned Rohs certifikat

Ladda ned Rohs testrapport