Standardfunktion


Termisk prestandatestning för solfångare; Provning av tryckfall. Konstant tidstest; Okulärbesiktning. Internt trycktest; Bristning eller kollapstest; Stagnation temperatur; Exponeringsprovning. Yttretermisk chock; Inre termisk chock; Regnpenetration; Frysmotstånd; Mekanisk belastning; Provning av slagtålighet med stålkula. Slutbesiktning. Alla ovan listade tester av standarden EN12975-1:2006+A1:2010 och ISO 9806:2017 godkändes framgångsrikt i enlighet med kriterierna.


Solar Keymark är ett frivilligt tredjepartscertifieringsmärke för solvärmeprodukter som visar slutanvändarna att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och uppfyller ytterligare krav. Det är allmänt utspritt över den europeiska marknaden och utanför. Solar Keymark är en kvalitetsmärkning.

2-i-1-funktion

Certifikat för solluftsvärmare
Sep 26 2018 1 Kommentarer

Certifikat för solluftsvärmare

Godkänd strikt internationell certifiering, produkterna är pålitliga

https://nakoair.net/pages/test-reports

Certifikaten:

Nyckelstämpel för solenergi

TUV TESTRAPPORT 50152939-001

TUV TESTRAPPORT 50152941-001

Solar Keymark, den viktigaste kvalitetsmärkningen för solvärme

Solar Keymark är ett frivilligt tredjepartscertifieringsmärke för soltänder som visar slutanvändarna att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och uppfyller ytterligare krav. Solar Keymark utvecklades av European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) och CEN (Europeiska standardiseringskommittén) i nära samarbete med ledande europeiska testlaboratorier och med stöd av Europeiska kommissionen. Det är allmänt utspritt över den europeiska marknaden och utanför. Obs: Skillnaden mellan Solar Keymark och CE-märkningen Solar Keymark är en kvalitetsmärkning och CE-märkningen intygar bara att produkten uppfyller minimikraven enligt specifika EU-direktiv.

Termisk prestandatestning för solfångare; Provning av tryckfall; Konstant tidstest; Okulärbesiktning; Inre tryckprovning; Bristning eller kollapstest; Stagnation temperatur; Exponeringsprovning; Yttre termisk chock; Inre termisk chock; Regnpenetration; Frysmotstånd; Mekanisk belastning; Provning av slagtålighet med stålkula; Slutbesiktning. Alla ovan listade tester av standarden EN12975-1: 2006+A1: 2010 och ISO 9806: 2017 godkändes framgångsrikt i enlighet med kriterierna.

Kommentarer

26 September 2018
Aloteor

buy cialis online prescription

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras