Standardfunktion


Termisk prestandatestning för solfångare; Provning av tryckfall. Konstant tidstest; Okulärbesiktning. Internt trycktest; Bristning eller kollapstest; Stagnation temperatur; Exponeringsprovning. Yttretermisk chock; Inre termisk chock; Regnpenetration; Frysmotstånd; Mekanisk belastning; Provning av slagtålighet med stålkula. Slutbesiktning. Alla ovan listade tester av standarden EN12975-1:2006+A1:2010 och ISO 9806:2017 godkändes framgångsrikt i enlighet med kriterierna.


Solar Keymark är ett frivilligt tredjepartscertifieringsmärke för solvärmeprodukter som visar slutanvändarna att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och uppfyller ytterligare krav. Det är allmänt utspritt över den europeiska marknaden och utanför. Solar Keymark är en kvalitetsmärkning.

2-i-1-funktion

PRODUKTBESKRIVNING
Dec 20 2021 1 Kommentarer

PRODUKTBESKRIVNING

Läs detaljerna: Produktbeskrivning OS10/OS20/OS30:  Uppvärmning utomhus frisk luft: tillgänglig på våren, hösten och vintern. OS22/OS32/OS42: 2-i-1-funktion Uppvärmning utomhus frisk luft: lämplig för alla modeller. Uppvärmning av inomhusluften ci...

Läs mer
Nykomling! Filtvärmare
Jun 17 2020 1 Kommentarer

Nykomling! Filtvärmare

Den speciella filtvärmaren kan skarvas med aluminiumlegeringssamlare (OS20/22/30/32) och installeras på ett platt tak eller vägg. Luften går genom det svarta filtgapet (luftintagsvolymen förblir oförändrad) kan effektivt absorbera solens värme och...

Läs mer
Fördel med Nakoair® Solar Air Heater
Sep 27 2018 6 Kommentarer

Fördel med Nakoair® Solar Air Heater

1. Unik egenskap: Inomhusluftens interna cirkulationsläge: uppvärmning av inomhusluften internt cirkulärt. Gäller OS22/32/42. Uppvärmning inomhusluftläge, kan hålla uppvärmningen av rumsluften och hålla sig borta från våt eller kall eller smogluf...

Läs mer